Τutorial: Το στήσιμο ενός Cake!

Ένας πολύ χρήσιμος εικονογραφημένος οδηγός για να ετοιμάσετε ένα american cake που μπορείτε να διακοσμήσετε... Αν φυσικά θελήσετε να το αφήσετε έτσι απλά και πάλι είναι υπέροχο!!

b2ap3_thumbnail_cake-1.jpgb2ap3_thumbnail_cake-2.jpg

b2ap3_thumbnail_cake-3.jpgb2ap3_thumbnail_cake1.jpg

b2ap3_thumbnail_cake2.jpgb2ap3_thumbnail_cake3.jpg

b2ap3_thumbnail_cake4.jpgb2ap3_thumbnail_cake5.jpgb2ap3_thumbnail_cake6.jpgb2ap3_thumbnail_cake7.jpgb2ap3_thumbnail_cake8.jpgb2ap3_thumbnail_cake9.jpg

b2ap3_thumbnail_cake10.jpgvia whisk-kid.com

Τα λέμε σύντομα!!

b2ap3_thumbnail_sketigllykasign.png